28 November, 2020

Lịch phát sóng Fox Movies 24/11/2020

01:35:00 UNDERWATER : KẺ SĂN MỒI ĐÁY BIỂN
03:15:00 COLLEGE ROAD TRIP : CHUYẾN ĐI ĐẾN TRƯỜNG ĐẠI HỌC
04:45:00 OLYMPIC DREAMS : GIẤC MƠ OLYMPIC
06:15:00 INFERNO : HỎA NGỤC
08:20:00 PARADISE HILLS : ĐỒI ĐỊA ĐÀNG
10:00:00 I AM VENGEANCE: RETALIATION : CHIẾN BINH BÁO THÙ: TRẢ ĐŨA
11:30:00 THE AVENGERS : BIỆT ĐỘI SIÊU ANH HÙNG
13:55:00 X-MEN ORIGINS: WOLVERINE : NGUỒN GỐC DỊ NHÂN: NGƯỜI SÓI
15:50:00 RIO 2
17:35:00 THE KARATE KID (2010) : CẬU BÉ KARATE
20:00:00 PAUL BLART: MALL COP 2 : CẢNH SÁT PAUL BLART 2
21:40:00 UNDERWATER : KẺ SĂN MỒI ĐÁY BIỂN
23:20:00 INFERNO : HỎA NGỤC