3 March, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 24/1/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 24/1/2021

01:35:00 AN AFFAIR TO DIE FOR : NHỮNG KẺ NGOẠI TÌNH
03:00:00 CORPORATE ANIMALS : CÔNG TY THÚ VẬT
04:20:00 VAULT : VỤ CƯỚP MAFIA KHÉT TIẾNG
06:05:00 HOME ON THE RANGE : GIẢI CỨU NÔNG TRẠI
07:30:00 THE HUMMINGBIRD PROJECT : DỰ ÁN CHIM RUỒI
09:25:00 ALITA: BATTLE ANGEL : ALITA: THIÊN THẦN CHIẾN BINH
11:30:00 CHILD’S PLAY (2019) : BÚP BÊ SÁT NHÂN
13:05:00 BLUMHOUSE’S FANTASY ISLAND : ĐẢO ÁC MỘNG
15:00:00 BOOKSMART : HAI NÀNG MỌT SÁCH
16:40:00 THE GAME PLAN : KẾ HOẠCH LÀM BỐ
18:35:00 GRETEL & HANSEL : GRETEL & HANSEL: TRUYỆN CỔ KỲ DỊ
20:10:00 PASSENGERS (2016) : HÀNH KHÁCH
22:10:00 SEIZED : UY HIẾP
23:40:00 ALIEN: RESURRECTION : SINH VẬT NGOÀI HÀNH TINH: HỒI SINH
Lịch phát sóng Fox Movies 24/1/2021