nGày 29/02/2020

Lịch phát sóng Fox Movies 23/9/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 23/9/2019
00:25:00THE DARKEST MINDS : TRÍ LỰC SIÊU PHÀM
02:15:00PREMIUM RUSH : TỐC ĐỘ KINH HOÀNG
03:50:00ALICE IN WONDERLAND : ALICE Ở XỨ SỞ THẦN TIÊN
05:45:00A GOOD DAY TO DIE HARD : ĐƯƠNG ĐẦU VỚI THỬ THÁCH 5: NGÀY VUI CỦA KẺ CỨNG ĐẦU
07:30:00LIFE OF PI : CUỘC ĐỜI CỦA PI
09:45:00DESTROYER : KẺ PHÁ HỦY
11:50:00THE GREAT WALL : TỬ CHIẾN TRƯỜNG THÀNH
13:40:00MARY POPPINS RETURNS : MARY POPPINS TRỞ LẠI
15:55:00SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN : BẠCH TUYẾT VÀ GÃ THỢ SĂN
18:10:00THE GREATEST SHOWMAN : BẬC THẦY CỦA NHỮNG ƯỚC MƠ
20:00:00THE HATE U GIVE : TÌM LẠI CÔNG LÝ
22:15:00SOLO: A STAR WARS STORY : SOLO: CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO NGOẠI TRUYỆN
Lịch phát sóng Fox Movies 23/9/2019