23 September, 2020

Lịch phát sóng Fox Movies 23/8/2020

01:30:00 FAMILY WEEKEND : BẮT CÓC PHỤ HUYNH
03:20:00 ACCUSATIONS AND LIES : CÁO BUỘC VÀ DỐI TRÁ
04:50:00 SUMMER ’03 : MÙA HÈ 2003
06:30:00 TOY STORY 3 : CÂU CHUYỆN ĐỒ CHƠI 3
08:20:00 PAUL BLART: MALL COP 2 : CẢNH SÁT PAUL BLART 2
10:00:00 JOHN CARTER
12:15:00 THE ADDAMS FAMILY (2019) : GIA ĐÌNH ADDAMS
13:45:00 ALADDIN
15:55:00 GUARDIANS OF THE GALAXY : VỆ BINH DẢI NGÂN HÀ
18:00:00 KILLERMAN : KẺ GIẾT NGƯỜI
20:00:00 STAR WARS: THE FORCE AWAKENS : CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO: THẦN LỰC THỨC TỈNH
22:25:00 BURN : ĐỐT