16 May, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 23/4/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 23/4/2021

00:10:00 UNTOGETHER : KHÔNG CÙNG NHAU
01:55:00 HUNTER’S MOON : KẺ SĂN MỒI KHÁT MÁU
03:20:00 FIVE FEET APART : NĂM BƯỚC ĐỂ YÊU
05:20:00 THE ALLEGED ABDUCTION : VỤ BẮT CÓC KHẢ NGHI
06:50:00 RESISTANCE : KHÁNG CHIẾN
08:55:00 INDIANA JONES AND THE LAST CRUSADE : INDIANA JONES VÀ CUỘC THẬP TỰ CHINH CUỐI CÙNG
11:05:00 THE GENTLEMEN : QUÝ ÔNG THẾ GIỚI NGẦM
12:55:00 THE INFORMER : MẬT THÁM
14:50:00 TRAUMA CENTER : TRUNG TÂM CHẤN THƯƠNG
16:35:00 THE GREEN HORNET : ONG BẮP CÀY XANH
18:40:00 The Movies : BIÊN NIÊN SỬ ĐIỆN ẢNH HOA KỲ
19:20:00 The Movies : BIÊN NIÊN SỬ ĐIỆN ẢNH HOA KỲ
20:10:00 INHERITANCE : GIA TÀI TỘI LỖI
22:10:00 PAUL BLART: MALL COP 2 : CẢNH SÁT PAUL BLART 2
23:50:00 THE CORRUPTED : TỘI PHẠM NGUY HIỂM
Lịch phát sóng Fox Movies 23/4/2021