12 April, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 23/3/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 23/3/2021

01:05:00 THE ASSISTANT : CÔ TRỢ LÝ
02:40:00 ACCUSATIONS AND LIES : CÁO BUỘC VÀ DỐI TRÁ
04:10:00 AN AFFAIR TO DIE FOR : NHỮNG KẺ NGOẠI TÌNH
05:35:00 THE KARATE KID (2010) : CẬU BÉ KARATE
08:00:00 LEGACY OF LIES : ĐẶC VỤ NGẦM
09:45:00 WORLD WAR Z : THẾ CHIẾN Z
11:45:00 THE WEDDING GUEST : BẮT CÓC CÔ DÂU
13:25:00 GHOSTS OF WAR : DINH THỰ OAN KHUẤT
15:05:00 GRAND ISLE : ĐÊM BIẾN CỐ
16:45:00 DEATH OF ME : CÁI CHẾT CỦA TÔI
18:25:00 AVA
20:10:00 FAMILY WEEKEND : BẮT CÓC PHỤ HUYNH
22:00:00 ANTEBELLUM : BẪY THỰC TẠI KINH HOÀNG
23:55:00 GHOSTS OF WAR : DINH THỰ OAN KHUẤT
Lịch phát sóng Fox Movies 23/3/2021