nGày 22/11/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 22/8/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 22/8/2019
00:50:00JURASSIC WORLD : THẾ GIỚI KHỦNG LONG
03:00:00CINDERELLA : LỌ LEM
04:50:00TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES : NINJA RÙA
06:35:00INCREDIBLES 2 : GIA ĐÌNH SIÊU NHÂN 2
08:40:00GUARDIANS OF THE GALAXY : VỆ BINH DẢI NGÂN HÀ
10:45:00AVENGERS: INFINITY WAR : BIỆT ĐỘI SIÊU ANH HÙNG: CUỘC CHIẾN VÔ CỰC
13:20:00TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION : RÔ BỐT ĐẠI CHIẾN: KỶ NGUYÊN HỦY DIỆT
16:10:00DEAD IN A WEEK: OR YOUR MONEY BACK : MỘT TUẦN ĐỂ CHẾT
17:45:00NATIONAL TREASURE : KHO BÁU QUỐC GIA
20:00:00GHOST STORIES : CHUYỆN MA
21:45:00THE DOMESTICS : TÌM CHỐN AN TOÀN
23:25:00GUARDIANS OF THE GALAXY : VỆ BINH DẢI NGÂN HÀ
Lịch phát sóng Fox Movies 22/8/2019