25 October, 2020

Lịch phát sóng Fox Movies 22/7/2020

00:30:00 STAR TREK BEYOND : DU HÀNH GIỮA CÁC VÌ SAO: KHÔNG GIỚI HẠN
02:35:00 THE MAN WHO KILLED DON QUIXOTE : KẺ SÁT HẠI DON QUIXOTE
04:55:00 NEED FOR SPEED : ĐAM MÊ TỐC ĐỘ
07:10:00 PIRATES OF THE CARIBBEAN: AT WORLD’S END : CƯỚP BIỂN VÙNG CARIBÊ 3: NƠI TẬN CÙNG THẾ GIỚI
10:00:00 PIRATES OF THE CARIBBEAN: ON STRANGER TIDES : CƯỚP BIỂN VÙNG CARIBÊ 4: SUỐI NGUỒN TƯƠI TRẺ
12:20:00 INDIANA JONES AND THE TEMPLE OF DOOM : INDIANA JONES VÀ NGÔI ĐỀN TÀN KHỐC
14:25:00 THE HUMMINGBIRD PROJECT : DỰ ÁN CHIM RUỒI
16:20:00 WHERE’D YOU GO, BERNADETTE : BERNADETTE MẤT TÍCH
18:15:00 RACE TO WITCH MOUNTAIN : CUỘC ĐUA ĐẾN NÚI PHÙ THỦY
20:00:00 THE GREEN HORNET : ONG BẮP CÀY XANH
22:05:00 INTO THE ASHES : VÀO ĐỐNG TRO TÀN
23:50:00 ALIEN VS. PREDATOR : NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH VÀ QUÁI THÚ VÔ HÌNH 1