nGày 19/09/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 22/5/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 22/5/2019
02:00:00JACK THE GIANT SLAYER : JACK VÀ ĐẠI CHIẾN NGƯỜI KHỔNG LỒ
04:00:00HEARTBEATS : NHỊP ĐẬP TRÁI TIM
05:50:00LADY MACBETH : LÒNG DẠ ĐÀN BÀ
07:20:00BEAN : NGÀI BEAN
08:55:00THE PRINCESS AND THE FROG : CÔNG CHÚA VÀ CHÀNG ẾCH
10:40:00PREDATOR : DÃ THÚ
12:30:00IRON MAN : NGƯỜI SẮT
14:40:00OVERDRIVE : SIÊU TỐC ĐỘ
16:20:00TED 2 : CHÚ GẤU TED 2
18:15:00ANON : CÔ GÁI VÔ DANH
20:00:00PREDATOR 2 : DÃ THÚ 2
21:55:00THE GAMBLER : GIÁO SƯ CỜ BẠC
23:50:00LIFE OF PI : CUỘC ĐỜI CỦA PI
Lịch phát sóng Fox Movies 22/5/2019