14 May, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 22/4/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 22/4/2021

01:55:00 THE GENTLEMEN : QUÝ ÔNG THẾ GIỚI NGẦM
03:45:00 THE MURDER OF NICOLE BROWN SIMPSON : VỤ SÁT HẠI NICOLE BROWN SIMPSON
05:15:00 THE SHALLOWS : VÙNG NƯỚC TỬ THẦN
06:45:00 HUNTER’S MOON : KẺ SĂN MỒI KHÁT MÁU
08:15:00 ACCUSATIONS AND LIES : CÁO BUỘC VÀ DỐI TRÁ
09:45:00 MEN IN BLACK II : ĐẶC VỤ ÁO ĐEN 2
11:20:00 THE ANGRY BIRDS MOVIE : NHỮNG CHÚ CHIM GIẬN DỮ
13:00:00 THE CORRUPTED : TỘI PHẠM NGUY HIỂM
14:45:00 ATTACK OF THE UNKNOWN : CUỘC TẤN CÔNG VÔ ĐỊNH
16:35:00 FIVE FEET APART : NĂM BƯỚC ĐỂ YÊU
18:35:00 THE ALLEGED ABDUCTION : VỤ BẮT CÓC KHẢ NGHI
20:10:00 INDIANA JONES AND THE LAST CRUSADE : INDIANA JONES VÀ CUỘC THẬP TỰ CHINH CUỐI CÙNG
22:20:00 GROWN UPS : NHỮNG ĐỨA TRẺ TO XÁC
Lịch phát sóng Fox Movies 22/4/2021