8:36 PM - 21/09/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 21/8/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 21/8/2021

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
01:55 Chris Watts: Confessions Of A Killer Chris Watts: Lời Thú Tội Của Kẻ Giết Người
03:25 Gretel & Hansel Gretel & Hansel: Truyện Cổ Kỳ Dị
04:55 Smuggling In Suburbia Cạm Bẫy Kim Cương
06:25 The Rental Kỳ Nghỉ Kinh Hoàng
07:55 The Grinch Kẻ Cắp Giáng Sinh
09:25 The Personal History Of David Copperfield Cuộc Đời Của David Copperfield
11:25 The Silencing Sự Tĩnh Lặng Chết Chóc
13:00 Contraband Phi Vụ Ngầm
14:50 Made In Italy Ngôi Nhà Ở Ý
16:25 Bill & Ted Face The Music Bill Và Ted Giải Cứu Thế Giới
18:00 Mortal Engines Cỗ Máy Tử Thần
20:10 Stowaway Hành Trình Lên Sao Hỏa
22:10 Can You Keep A Secret? Giữ Bí Mật Được Không?
23:45 Made In Italy Ngôi Nhà Ở Ý
Lịch phát sóng Fox Movies 21/8/2021