29 September, 2020

Lịch phát sóng Fox Movies 21/8/2020

01:35:00 MARY POPPINS RETURNS : MARY POPPINS TRỞ LẠI
03:50:00 ABOVE THE SHADOWS : CÔ GÁI VÔ HÌNH
05:45:00 NIGHT AT THE MUSEUM : ĐÊM Ở VIỆN BẢO TÀNG
07:40:00 THE LION KING (2019) : VUA SƯ TỬ (2019)
09:40:00 POLAROID : CHIẾC MÁY ẢNH POLAROID
11:15:00 ACCUSATIONS AND LIES : CÁO BUỘC VÀ DỐI TRÁ
12:45:00 KILLERMAN : KẺ GIẾT NGƯỜI
14:45:00 GHOSTBUSTERS (2016) : BIỆT ĐỘI SĂN MA (2016)
16:45:00 ZOMBIELAND : VÙNG ĐẤT THÂY MA
18:20:00 RIO
20:00:00 GUARDIANS OF THE GALAXY : VỆ BINH DẢI NGÂN HÀ
22:05:00 THE VANISHING : NGƯỜI GIỮ NGỌN HẢI ĐĂNG