31 October, 2020

Lịch phát sóng Fox Movies 21/7/2020

01:30:00 ARCTIC : BẮC CỰC
03:15:00 INTO THE WOODS : KHU RỪNG CỔ TÍCH
05:25:00 MONSTER TRUCKS : XE TẢI QUÁI VẬT
07:15:00 ROBOTS : THÀNH PHỐ ROBOT
08:50:00 WHERE’D YOU GO, BERNADETTE : BERNADETTE MẤT TÍCH
10:45:00 WAITING FOR ANYA : CHỜ ĐỢI ANYA
12:40:00 THE LONE RANGER : CHÀNG KỴ BINH CÔ ĐỘC
15:10:00 DOCTOR STRANGE : PHÙ THỦY TỐI THƯỢNG
17:10:00 PIRATES OF THE CARIBBEAN: AT WORLD’S END : CƯỚP BIỂN VÙNG CARIBÊ 3: NƠI TẬN CÙNG THẾ GIỚI
20:00:00 PIRATES OF THE CARIBBEAN: ON STRANGER TIDES : CƯỚP BIỂN VÙNG CARIBÊ 4: SUỐI NGUỒN TƯƠI TRẺ
22:20:00 AD ASTRA : GIẢI MÃ BÍ ẨN NGÂN HÀ