nGày 14/10/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 21/6/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 21/6/2019
01:55:00MAMA : MẸ MA
03:40:00BREATHE : TRONG TỪNG NHỊP THỞ
05:40:00PIXELS : ĐẠI CHIẾN PIXELS
07:30:00HUNTER KILLER : MẬT VỤ GIẢI CỨU
09:35:00BAD MOMS : NHỮNG BÀ MẸ “NGOAN”
11:20:00A GOOD DAY TO DIE HARD : NGÀY VUI CỦA KẺ CỨNG ĐẦU
13:05:00HOTEL ARTEMIS : KHÁCH SẠN TỘI PHẠM
14:45:00COCO
16:35:00TAKEN 2 : CƯỠNG ĐOẠT 2
18:15:00WALL-E
20:00:00JURASSIC PARK III : CÔNG VIÊN KỶ JURA 3
21:40:00TOMB RAIDER : KẺ CƯỚP LĂNG MỘ: HUYỀN THOẠI BẮT ĐẦU
23:45:00HOTEL ARTEMIS : KHÁCH SẠN TỘI PHẠM
Lịch phát sóng Fox Movies 21/6/2019