nGày 19/09/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 21/5/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 21/5/2019
02:00:00ALICE IN WONDERLAND : ALICE Ở XỨ SỞ THẦN TIÊN
03:50:00SERIALIZED : CUỐN TIỂU THUYẾT GIẾT CHÓC
05:30:00AVPR: ALIENS VS. PREDATOR: REQUIEM : CUỘC CHIẾN DƯỚI THÁP CỔ
07:10:00IRON MAN : NGƯỜI SẮT
09:20:00SCIENCE FAIR : NGÀY HỘI KHOA HỌC
10:55:00ANON : CÔ GÁI VÔ DANH
12:40:00DAMASCUS COVER : ĐIỆP VỤ NGẦM Ở DAMASCUS
14:20:00DIE HARD 2 : ĐƯƠNG ĐẦU THỬ THÁCH 2
16:25:00SHERLOCK GNOMES : SHERLOCK GNOMES: THÁM TỬ SIÊU QUẬY
18:00:00PITCH PERFECT 2 : SỰ NỔI LOẠN HOÀN HẢO 2
20:00:00PREDATOR : DÃ THÚ
21:50:00FINAL SCORE : TRẬN BÓNG KINH HOÀNG
23:40:00FREE STATE OF JONES : TUYÊN NGÔN TỰ DO CỦA JONES
Lịch phát sóng Fox Movies 21/5/2019