16 May, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 21/4/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 21/4/2021

00:00:00 COLOR OUT OF SPACE : SẮC MÀU TỪ KHÔNG GIAN
01:35:00 BIGGER : VƯỢT LÊN SỐ PHẬN
03:25:00 THE SHALLOWS : VÙNG NƯỚC TỬ THẦN
04:55:00 A DEADLY ADOPTION : KẺ GIẾT NGƯỜI THẦM LẶNG
06:25:00 SWORD OF TRUST : THANH KIẾM CỦA NIỀM TIN
07:55:00 GROWN UPS : NHỮNG ĐỨA TRẺ TO XÁC
09:40:00 THE GREEN HORNET : ONG BẮP CÀY XANH
11:45:00 The Movies : BIÊN NIÊN SỬ ĐIỆN ẢNH HOA KỲ
12:25:00 The Movies : BIÊN NIÊN SỬ ĐIỆN ẢNH HOA KỲ
13:10:00 PAUL BLART: MALL COP 2 : CẢNH SÁT PAUL BLART 2
14:50:00 CHILD’S PLAY (2019) : BÚP BÊ SÁT NHÂN
16:25:00 MOSLEY
18:05:00 RESISTANCE : KHÁNG CHIẾN
20:10:00 THE CORRUPTED : TỘI PHẠM NGUY HIỂM
22:00:00 BAYWATCH : ĐỘI CỨU HỘ BÃI BIỂN
Lịch phát sóng Fox Movies 21/4/2021