12 April, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 21/3/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 21/3/2021

01:20:00 SOMETIMES ALWAYS NEVER : KHÁT VỌNG ĐOÀN TỤ
03:00:00 ESCAPING THE NXIVM CULT: A MOTHER’S FIGHT TO SAVE HER DAUGHTER : THOÁT KHỎI GIÁO PHÁI NXIVM: CUỘC CH
04:35:00 MICKEY AND THE BEAR : MICKEY MẠNH MẼ
06:10:00 THE ASSISTANT : CÔ TRỢ LÝ
07:45:00 HERCULES : HUYỀN THOẠI HERCULES
09:30:00 LEGACY OF LIES : ĐẶC VỤ NGẦM
11:15:00 ANTEBELLUM : BẪY THỰC TẠI KINH HOÀNG
13:05:00 STILL HERE : CÒN MÃI NƠI ĐÂY
14:50:00 AMAZING GRACE : ÂN ĐIỂN DIỆU KỲ
16:20:00 VALKYRIE : CHIẾN DỊCH VALKYRIE
18:25:00 THE WEDDING GUEST : BẮT CÓC CÔ DÂU
20:10:00 PANIC ROOM : CĂN PHÒNG KHỦNG KHIẾP
22:05:00 POLTERGEIST (2015) : YÊU TINH
23:45:00 LITTLE MONSTERS : NHỮNG ĐỨA TRẺ TINH NGHỊCH
Lịch phát sóng Fox Movies 21/3/2021