20 September, 2020

Lịch phát sóng Fox Movies 20/8/2020

01:30:00 VOX LUX : NGÀY CHÓI SÁNG
03:30:00 GROWN UPS : NHỮNG ĐỨA TRẺ TO XÁC
05:15:00 ALADDIN
07:25:00 VIVARIUM : CHỖ SỐNG
09:10:00 FAMILY WEEKEND : BẮT CÓC PHỤ HUYNH
11:00:00 TOY STORY 2 : CÂU CHUYỆN ĐỒ CHƠI 2
12:40:00 PAUL BLART: MALL COP 2 : CẢNH SÁT PAUL BLART 2
14:20:00 SPY INTERVENTION : KHI ĐIỆP VIÊN CAN THIỆP
16:00:00 THE AVENGERS : BIỆT ĐỘI SIÊU ANH HÙNG
18:25:00 ACCUSATIONS AND LIES : CÁO BUỘC VÀ DỐI TRÁ
20:00:00 THOR: THE DARK WORLD : THOR: THẾ GIỚI BÓNG TỐI
22:00:00 PANIC ROOM : CĂN PHÒNG KHỦNG KHIẾP
23:55:00 PAUL BLART: MALL COP 2 : CẢNH SÁT PAUL BLART 2