nGày 19/11/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 20/8/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 20/8/2019
02:10:00THE BIRD CATCHER : NGƯỜI BẮT CHIM
03:55:00STAR WARS: THE LAST JEDI : CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO: JEDI CUỐI CÙNG
06:30:00KUNG FU PANDA 3 : GẤU TRÚC KUNGFU 3
08:10:00THE SPY WHO DUMPED ME : BẠN TRAI CŨ TÔI LÀ ĐIỆP VIÊN
10:10:00DEAD IN A WEEK: OR YOUR MONEY BACK : MỘT TUẦN ĐỂ CHẾT
11:45:00MONSTERS UNIVERSITY : LÒ ĐÀO TẠO QUÁI VẬT
13:35:00IF I STAY : NẾU EM Ở LẠI
15:25:00AVENGERS: AGE OF ULTRON : BIỆT ĐỘI SIÊU ANH HÙNG: ĐẾ CHẾ ULTRON
17:50:00JURASSIC WORLD : THẾ GIỚI KHỦNG LONG
20:00:00TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES : NINJA RÙA
21:45:00EXTREMELY WICKED, SHOCKINGLY EVIL AND VILE : VÔ CÙNG TÀN ÁC, XẤU XA VÀ ĐÊ TIỆN
23:40:00DEAD IN A WEEK: OR YOUR MONEY BACK : MỘT TUẦN ĐỂ CHẾT
Lịch phát sóng Fox Movies 20/8/2019