23 October, 2020

Lịch phát sóng Fox Movies 20/6/2020

00:10:00 SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK : CHUYỆN KINH DỊ LÚC NỬA ĐÊM
02:00:00 MAMA : MẸ MA
03:45:00 BURNING SHADOW : ÂM MƯU HIỂM ĐỘC
05:15:00 YOU AGAIN : LẠI LÀ CÔ
07:10:00 GALVESTON : TỬ ĐỊA BÁO THÙ
08:45:00 RANGO : TẮC KÈ NHÁT GAN
10:40:00 DISTURBING THE PEACE : GÂY RỐI
12:15:00 THE KARATE KID (2010) : CẬU BÉ KARATE
14:40:00 GHOST IN THE SHELL : VỎ BỌC MA
16:30:00 CHILD’S PLAY (2019) : BÚP BÊ SÁT NHÂN
18:05:00 22 JUMP STREET : SỐ 22 PHỐ JUMP
20:00:00 MALEFICENT: MISTRESS OF EVIL : TIÊN HẮC ÁM 2
22:05:00 JACK REACHER