25 October, 2020

Lịch phát sóng Fox Movies 20/10/2020

00:05:00 ALIEN: RESURRECTION : SINH VẬT NGOÀI HÀNH TINH: HỒI SINH
02:00:00 LUCKY DAY : NGÀY MAY MẮN
03:45:00 THE DROP : PHI VỤ RỬA TIỀN
05:35:00 BIGGER : VƯỢT LÊN SỐ PHẬN
07:25:00 THE GREEN HORNET : ONG BẮP CÀY XANH
09:30:00 A RAINY DAY IN NEW YORK : CHUYỆN NGÀY MƯA Ở NEW YORK
11:10:00 UP : VÚT BAY
12:50:00 TRUE HISTORY OF THE KELLY GANG : LỊCH SỬ BĂNG ĐẢNG KELLY
15:00:00 THE PACIFIER : VÚ EM BẤT ĐẮC DĨ
16:40:00 RACE TO WITCH MOUNTAIN : CUỘC ĐUA ĐẾN NÚI PHÙ THỦY
18:25:00 47 METERS DOWN: UNCAGED : HUNG THẦN ĐẠI DƯƠNG 2: THẢM SÁT
20:00:00 PERCY JACKSON & THE OLYMPIANS: THE LIGHTNING THIEF : PERCY JACKSON VÀ NHỮNG VỊ THẦN OLYMPIA: KẺ CẮP
22:05:00 THE FIVE YEAR ENGAGEMENT : 5 NĂM ĐÍNH HÔN