12:59 PM - 22/01/2022

Lịch phát sóng Fox Movies 2/7/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 2/7/2021

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
01:10 Sắc Màu Từ Không Gian Color Out Of Space
03:05 Rô Bốt Đại Chiến Transformers
05:30 Đêm Phát Thanh Ác Mộng Feedback
07:10 Tuyên Ngôn Độc Thân How To Be Single
09:05 Rô Bốt Đại Chiến: Bại Binh Phục Hận Transformers: Revenge Of The Fallen
11:35 Miền Đất Hứa Dreamland
13:20 Bẫy Thực Tại Kinh Hoàng Antebellum
15:10 Trước Khi Kịp Nhận Ra Before You Know It
16:55 Gấu Trúc Kungfu 3 Kung Fu Panda 3
18:35 Thương Mến, Antosha Love, Antosha
20:10 Du Hành Giữa Các Vì Sao Star Trek
22:20 Xác Ướp (2017) The Mummy (2017)
Lịch phát sóng Fox Movies 2/7/2021