20 October, 2020

Lịch phát sóng Fox Movies 2/7/2020

00:35:00 MAMA : MẸ MA
02:20:00 THE HAUNTING OF SHARON TATE : SHARON TATE: ÁM ẢNH KINH HOÀNG
03:55:00 DEAD IN A WEEK: OR YOUR MONEY BACK : MỘT TUẦN ĐỂ CHẾT
05:30:00 ALIEN (DIRECTOR’S CUT) : SINH VẬT NGOÀI HÀNH TINH
07:30:00 UNBREAKABLE : KHÔNG THỂ BẺ GÃY
09:20:00 PASSENGERS (2016) : HÀNH KHÁCH
11:20:00 THE LONE RANGER : CHÀNG KỴ BINH CÔ ĐỘC
13:50:00 THE ANGRY BIRDS MOVIE : NHỮNG CHÚ CHIM GIẬN DỮ
15:35:00 X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST : DỊ NHÂN: TRỞ VỀ QUÁ KHỨ
17:50:00 INTO THE WOODS : KHU RỪNG CỔ TÍCH
20:00:00 CENTRAL INTELLIGENCE : ĐIỆP VIÊN KHÔNG HOÀN HẢO
21:55:00 JOHN CARTER