nGày 14/11/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 2/7/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 2/7/2019
00:00:00PEARL HARBOR : TRÂN CHÂU CẢNG
03:05:00IN DARKNESS : TRONG BÓNG TỐI
04:50:00FUTURE WORLD : CUỘC CHIẾN SINH TỒN
06:25:00TARZAN
08:00:00EPIC : TRẬN CHIẾN HUYỀN THOẠI
09:50:00THE PROFESSOR AND THE MADMAN : GIÁO SƯ VÀ NGƯỜI ĐIÊN
12:00:00THOR: RAGNAROK : THOR: TẬN THẾ RAGNAROK
14:15:00COCO
16:05:00THE FAST AND THE FURIOUS : QUÁ NHANH QUÁ NGUY HIỂM
17:55:00EVEREST : ĐỈNH EVEREST
20:00:00STAR WARS: THE LAST JEDI : CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO: JEDI CUỐI CÙNG
22:35:00I, TONYA : TÔI LÀ TONYA
Lịch phát sóng Fox Movies 2/7/2019