16 May, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 2/5/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 2/5/2021

00:15:00 THE INFORMER : MẬT THÁM
02:15:00 THE UNFAMILIAR : MƯỢN XÁC
03:50:00 LONG SHOT : YÊU NHẦM SẾP “BỰ”
06:00:00 THE GREEN HORNET : ONG BẮP CÀY XANH
08:05:00 WHISKEY TANGO FOXTROT : PHÓNG VIÊN CHIẾN TRƯỜNG
10:05:00 ESCAPE FROM PRETORIA : PRETORIA: PHI VỤ ĐÀO TẨU
11:55:00 MILITARY WIVES : DÀN HỢP XƯỚNG NHỮNG BÀ VỢ QUÂN NHÂN
13:55:00 INDIANA JONES AND THE KINGDOM OF THE CRYSTAL SKULL : INDIANA JONES VÀ VƯƠNG QUỐC SỌ NGƯỜI
16:00:00 GUNS AKIMBO : HAI TAY HAI SÚNG
17:40:00 THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES : NGƯỜI HOBBIT: ĐẠI CHIẾN 5 CÁNH QUÂN
20:10:00 LITTLE WOMEN (2019) : NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ BÉ NHỎ (2019)
22:30:00 THE BOUNTY HUNTER : THỢ SĂN TIỀN THƯỞNG
Lịch phát sóng Fox Movies 2/5/2021