12 April, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 2/4/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 2/4/2021

01:05:00 RUN WITH THE HUNTED : CHẠY TRỐN CÙNG TỘI PHẠM
02:40:00 THE MURDER OF NICOLE BROWN SIMPSON : VỤ SÁT HẠI NICOLE BROWN SIMPSON
04:10:00 SWORD OF TRUST : THANH KIẾM CỦA NIỀM TIN
05:40:00 BURN : ĐỐT
07:15:00 HUNTER’S MOON : KẺ SĂN MỒI KHÁT MÁU
08:45:00 ANTEBELLUM : BẪY THỰC TẠI KINH HOÀNG
10:35:00 MOSLEY
12:15:00 THE SILENCING : SỰ TĨNH LẶNG CHẾT CHÓC
13:55:00 HOT PURSUIT : CUỘC TRUY SÁT
15:25:00 STILL HERE : CÒN MÃI NƠI ĐÂY
17:10:00 THE ADDAMS FAMILY (2019) : GIA ĐÌNH ADDAMS
18:40:00 The Movies : BIÊN NIÊN SỬ ĐIỆN ẢNH HOA KỲ
19:20:00 The Movies : BIÊN NIÊN SỬ ĐIỆN ẢNH HOA KỲ
20:10:00 PIXELS : ĐẠI CHIẾN PIXELS
22:05:00 RUN WITH THE HUNTED : CHẠY TRỐN CÙNG TỘI PHẠM
23:40:00 THE SILENCING : SỰ TĨNH LẶNG CHẾT CHÓC
Lịch phát sóng Fox Movies 2/4/2021