nGày 05/12/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 2/12/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 2/12/2019
00:35:00THE PACIFIER : VÚ EM BẤT ĐẮC DĨ
02:15:00PATHFINDER : NGƯỜI MỞ ĐƯỜNG
04:00:00LOGAN LUCKY : VỤ CƯỚP MAY RỦI
06:05:00JUVENILES : VỊ THÀNH NIÊN
07:40:00FROZEN : NỮ HOÀNG BĂNG GIÁ
09:25:00RALPH BREAKS THE INTERNET : RÁP-PHỜ ĐẬP PHÁ 2: PHÁ ĐẢO THẾ GIỚI ẢO
11:25:00I AM NUMBER FOUR : TÔI LÀ SỐ BỐN
13:20:00FAST & FURIOUS 7 : QUÁ NHANH QUÁ NGUY HIỂM 7
15:40:00MISSION: IMPOSSIBLE – ROGUE NATION : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI: QUỐC GIA BÍ ẨN
17:55:00GUARDIANS OF THE GALAXY : VỆ BINH DẢI NGÂN HÀ
20:00:00WIDOWS : KHI CÁC GÓA PHỤ HÀNH ĐỘNG
22:10:00IRON MAN 2 : NGƯỜI SẮT 2
Lịch phát sóng Fox Movies 2/12/2019