28 September, 2020

Lịch phát sóng Fox Movies 19/9/2020

00:00:00 MARY : LỜI NGUYỀN TRÊN BIỂN
01:30:00 INTO THE ASHES : VÀO ĐỐNG TRO TÀN
03:10:00 GALVESTON : TỬ ĐỊA BÁO THÙ
04:50:00 BURN : ĐỐT
06:25:00 THE SPY WHO DUMPED ME : BẠN TRAI CŨ TÔI LÀ ĐIỆP VIÊN
08:25:00 WHISKEY TANGO FOXTROT : PHÓNG VIÊN CHIẾN TRƯỜNG
10:20:00 ROGUE WARFARE : TRẬN CHIẾN Ở ROGUE
12:05:00 ROGUE WARFARE: THE HUNT : TRẬN CHIẾN Ở ROGUE 2: SĂN LÙNG
13:55:00 SPLIT : TÁCH BIỆT
15:55:00 X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST : DỊ NHÂN: TRỞ VỀ QUÁ KHỨ
18:10:00 THE GREAT WALL : TỬ CHIẾN TRƯỜNG THÀNH
20:00:00 FORD V. FERRARI : FORD V. FERRARI: CUỘC ĐUA LỊCH SỬ
22:35:00 CAPTIVE STATE : ĐẾ CHẾ MỚI