nGày 22/10/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 19/9/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 19/9/2019
00:00:00STAR TREK BEYOND : DU HÀNH GIỮA CÁC VÌ SAO: KHÔNG GIỚI HẠN
02:05:00RIDE ALONG 2 : CỚM TẬP SỰ 2
03:55:00THE OLD MAN AND THE GUN : LÃO GIÀ VÀ KHẨU SÚNG
05:35:00TOMB RAIDER : KẺ CƯỚP LĂNG MỘ: HUYỀN THOẠI BẮT ĐẦU
07:40:00MAZE RUNNER: THE DEATH CURE : GIẢI MÃ MÊ CUNG: LỐI THOÁT TỬ THẦN
10:05:00UP : VÚT BAY
11:45:00PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MAN’S CHEST : CƯỚP BIỂN VÙNG CARIBÊ 2: CHIẾC RƯƠNG TỬ THẦN
14:20:00WALL-E
16:05:00PITCH PERFECT 2 : SỰ NỔI LOẠN HOÀN HẢO 2
18:05:00DUMPLIN’ : BÉ MẬP THI HOA HẬU
20:00:00THE BEACH BUM : KẺ BẤT CẦN ĐỜI
21:40:00DESTROYER : KẺ PHÁ HỦY
23:45:00LEGION : THIÊN BINH
Lịch phát sóng Fox Movies 19/9/2019