20 September, 2020

Lịch phát sóng Fox Movies 19/8/2020

02:15:00 GRINGO : NHỌ GẶP HÊN
04:10:00 HOT TUB TIME MACHINE 2 : BỒN TẮM THỜI GIAN 2
05:50:00 SPY INTERVENTION : KHI ĐIỆP VIÊN CAN THIỆP
07:30:00 ZOMBIELAND : VÙNG ĐẤT THÂY MA
09:05:00 GHOSTBUSTERS (2016) : BIỆT ĐỘI SĂN MA (2016)
11:05:00 THE ANGRY BIRDS MOVIE : NHỮNG CHÚ CHIM GIẬN DỮ
12:45:00 NIGHT AT THE MUSEUM : ĐÊM Ở VIỆN BẢO TÀNG
14:40:00 IRON MAN 2 : NGƯỜI SẮT 2
16:50:00 KING KONG
20:00:00 PAUL BLART: MALL COP 2 : CẢNH SÁT PAUL BLART 2
21:40:00 FAMILY WEEKEND : BẮT CÓC PHỤ HUYNH
23:30:00 THE LION KING (2019) : VUA SƯ TỬ (2019)