nGày 19/10/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 19/8/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 19/8/2019
00:45:00OUIJA: ORIGIN OF EVIL : TRÒ CHƠI GỌI HỒN 2
02:30:00NOTTING HILL : CHUYỆN TÌNH NOTTING HILL
04:40:00SING : ĐẤU TRƯỜNG ÂM NHẠC
06:35:00MONSTERS UNIVERSITY : LÒ ĐÀO TẠO QUÁI VẬT
08:25:00MALEFICENT : TIÊN HẮC ÁM
10:10:00TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION : RÔ BỐT ĐẠI CHIẾN: KỶ NGUYÊN HỦY DIỆT
12:55:00AVENGERS: INFINITY WAR : BIỆT ĐỘI SIÊU ANH HÙNG: CUỘC CHIẾN VÔ CỰC
15:30:00EXTREMELY WICKED, SHOCKINGLY EVIL AND VILE : VÔ CÙNG TÀN ÁC, XẤU XA VÀ ĐÊ TIỆN
17:25:00STAR WARS: THE LAST JEDI : CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO: JEDI CUỐI CÙNG
20:00:00DEAD IN A WEEK: OR YOUR MONEY BACK : MỘT TUẦN ĐỂ CHẾT
21:35:00THE HUNTSMAN: WINTER’S WAR : THỢ SĂN: CUỘC CHIẾN MÙA ĐÔNG
23:35:00AVENGERS: INFINITY WAR : BIỆT ĐỘI SIÊU ANH HÙNG: CUỘC CHIẾN VÔ CỰC
Lịch phát sóng Fox Movies 19/8/2019