3 August, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 19/6/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 19/6/2021

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:35 Ảo Giác Synchronic
02:20 Hành Khách Passengers (2016)
04:20 Những Đứa Trẻ To Xác Grown Ups
06:10 Bắt Cóc Phụ Huynh Family Weekend
08:00 Cậu Bé Pinocchio Pinocchio
10:10 Mãi Bên Em Endless
11:50 Thế Giới Khủng Long: Vương Quốc Sụp Đổ Jurassic World: Fallen Kingdom
14:00 Rô Bốt Đại Chiến: Vùng Tối Của Mặt Trăng Transformers: Dark Of The Moon
16:40 Sứ Xở Diệu Kỳ Của Willy Willy’S Wonderland
18:15 Đại Chiến Pixels Pixels
20:10 Không Đội Trời Chung Archenemy
21:40 Xác Ướp (2017) The Mummy (2017)
23:30 Sứ Xở Diệu Kỳ Của Willy Willy’S Wonderland
Lịch phát sóng Fox Movies 19/6/2021