28 October, 2020

Lịch phát sóng Fox Movies 19/6/2020

01:25:00 FAST COLOR : SIÊU PHÀM
03:10:00 JACK REACHER: NEVER GO BACK : JACK REACHER 2: KHÔNG QUAY ĐẦU
05:15:00 THE KARATE KID (2010) : CẬU BÉ KARATE
07:40:00 CHILD’S PLAY (2019) : BÚP BÊ SÁT NHÂN
09:15:00 50 FIRST DATES : 50 LẦN HẸN ĐẦU TIÊN
11:00:00 FAST COLOR : SIÊU PHÀM
12:45:00 I THINK WE’RE ALONE NOW : NHỮNG NGƯỜI SỐNG SÓT
14:30:00 YOU AGAIN : LẠI LÀ CÔ
16:25:00 PRIMAL : QUÁI VẬT NGUYÊN SINH
18:05:00 RANGO : TẮC KÈ NHÁT GAN
20:00:00 GHOST IN THE SHELL : VỎ BỌC MA
21:50:00 CAPTAIN AMERICA: THE WINTER SOLDIER : ĐỘI TRƯỞNG MỸ: CHIẾN BINH MÙA ĐÔNG