nGày 14/11/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 19/6/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 19/6/2019
01:30:00BREATHE : TRONG TỪNG NHỊP THỞ
03:30:006 DAYS : SÁU NGÀY GIẢI CỨU CON TIN
05:10:00PLANES : THẾ GIỚI MÁY BAY
06:45:00HOTEL ARTEMIS : KHÁCH SẠN TỘI PHẠM
08:25:00BEAST OF BURDEN : MỘT GIỜ NGHẸT THỞ
10:00:00WORLD WAR Z : THẾ CHIẾN Z
12:00:00TOMB RAIDER : KẺ CƯỚP LĂNG MỘ: HUYỀN THOẠI BẮT ĐẦU
14:05:00STAR TREK: INTO DARKNESS : DU HÀNH GIỮA CÁC VÌ SAO: CHÌM TRONG BÓNG TỐI
16:20:00DEAR DICTATOR : KẾT BẠN VỚI NHÀ ĐỘC TÀI
17:55:00HUNTER KILLER : MẬT VỤ GIẢI CỨU
20:00:00JACK RYAN: SHADOW RECRUIT : JACK RYAN: ĐẶC VỤ BÓNG ĐÊM
21:50:00MISSION: IMPOSSIBLE – GHOST PROTOCOL : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI: CHIẾN DỊCH BÓNG MA
Lịch phát sóng Fox Movies 19/6/2019