nGày 14/08/2018

Lịch phát sóng Fox Movies 19/5/2018

Lịch phát sóng Fox Movies 19/5/2018
00:10INVINCIBLE : BẤT KHẢ CHIẾN BẠI
02:00CINDERELLA : LỌ LEM
03:50MARJORIE PRIME : THỜI GIAN TƯƠI ĐẸP CỦA MARJORIE
05:35THE GUILT TRIP : CHUYẾN ĐI TỘI LỖI
07:15HERBIE: FULLY LOADED : HERBIE NỔI LOẠN
09:00JACK REACHER
11:15PIRATES OF THE CARIBBEAN: SALAZAR’S REVENGE : CƯỚP BIỂN VÙNG CA-RI-BÊ: SALAZAR BÁO THÙ
13:30THE AMAZING SPIDER-MAN : NGƯỜI NHỆN SIÊU ĐẲNG
15:50ARMAGEDDON : NGÀY TẬN THẾ
18:25REVOLT : SỰ TRỖI DẬY
20:00REDIVIDER : CHIẾC HỘP CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG
21:35POWER RANGERS : NĂM ANH EM SIÊU NHÂN
23:45PIRATES OF THE CARIBBEAN: SALAZAR’S REVENGE : CƯỚP BIỂN VÙNG CA-RI-BÊ: SALAZAR BÁO THÙ

 

Lịch phát sóng Fox Movies 19/5/2018