nGày 20/03/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 19/4/2018

Lịch phát sóng Fox Movies 19/4/2018
00:35THE NICE GUYS : NHỮNG CHÀNG TRAI NGOAN
02:35LOVE & FRIENDSHIP : TÌNH YÊU VÀ TÌNH BẠN
04:15OLD DOGS : CHÓ GIÀ
05:50MR. POPPER’S PENGUINS : BẦY CÁNH CỤT NHÀ POPPER
07:30MY COUSIN RACHEL : EM HỌ RACHEL
09:20X-MEN: APOCALYPSE : DỊ NHÂN: CUỘC CHIẾN CHỐNG APOCALYPSE
11:50SPIDER-MAN 2 : NGƯỜI NHỆN 2
14:00MISSION: IMPOSSIBLE II : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI II
16:10INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE : NGÀY ĐỘC LẬP: TÁI CHIẾN
18:15CELL : ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
20:00THEIR FINEST : ĐIỀU CAO QUÝ NHẤT
22:05MISSION: IMPOSSIBLE II : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI II

 

Lịch phát sóng Fox Movies 19/4/2018