2 March, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 19/1/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 19/1/2021

00:00:00 WORLD WAR Z : THẾ CHIẾN Z
01:15:00 GRETEL & HANSEL : GRETEL & HANSEL: TRUYỆN CỔ KỲ DỊ
02:50:00 THE REST OF US : NHỮNG NGƯỜI Ở LẠI
04:15:00 FUN WITH DICK AND JANE : VỢ CHỒNG SIÊU QUẬY
05:50:00 HOLLOW POINT (2019) : ĐIỂM CHẾT
07:25:00 ALIEN 3 : SINH VẬT NGOÀI HÀNH TINH 3
09:25:00 ALITA: BATTLE ANGEL : ALITA: THIÊN THẦN CHIẾN BINH
11:30:00 INHERITANCE : GIA TÀI TỘI LỖI
13:25:00 SEIZED : UY HIẾP
14:55:00 WAKE UP : THỨC TỈNH
16:35:00 TOY STORY 4 : CÂU CHUYỆN ĐỒ CHƠI 4
18:20:00 MISS BALA : QUÝ CÔ SÚNG ĐẠN
20:10:00 JOHN CARTER
22:25:00 GRETEL & HANSEL : GRETEL & HANSEL: TRUYỆN CỔ KỲ DỊ
Lịch phát sóng Fox Movies 19/1/2021