22 September, 2020

Lịch phát sóng Fox Movies 18/8/2020

01:55:00 THE PROFESSOR AND THE MADMAN : GIÁO SƯ VÀ NGƯỜI ĐIÊN
04:05:00 KILLERMAN : KẺ GIẾT NGƯỜI
06:00:00 WORLD WAR Z : THẾ CHIẾN Z
08:00:00 HULK : NGƯỜI KHỔNG LỒ XANH
10:20:00 ALADDIN
12:30:00 VIVARIUM : CHỖ SỐNG
14:15:00 INFERNO : HỎA NGỤC
16:20:00 POLAROID : CHIẾC MÁY ẢNH POLAROID
17:55:00 THE LION KING (2019) : VUA SƯ TỬ (2019)
20:00:00 NIGHT AT THE MUSEUM : ĐÊM Ở VIỆN BẢO TÀNG
21:55:00 KILLERMAN : KẺ GIẾT NGƯỜI
23:50:00 THE AVENGERS : BIỆT ĐỘI SIÊU ANH HÙNG