nGày 19/10/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 18/8/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 18/8/2019
01:20:00AVENGERS: AGE OF ULTRON : BIỆT ĐỘI SIÊU ANH HÙNG: ĐẾ CHẾ ULTRON
03:45:00THE HUNTSMAN: WINTER’S WAR : THỢ SĂN: CUỘC CHIẾN MÙA ĐÔNG
05:45:00EXTREMELY WICKED, SHOCKINGLY EVIL AND VILE : VÔ CÙNG TÀN ÁC, XẤU XA VÀ ĐÊ TIỆN
07:40:00NOTTING HILL : CHUYỆN TÌNH NOTTING HILL
09:50:00THE INCREDIBLES : GIA ĐÌNH SIÊU NHÂN
11:50:00G.I. JOE: RETALIATION : BIỆT ĐỘI G.I JOE: BÁO THÙ
13:45:00MONSTERS UNIVERSITY : LÒ ĐÀO TẠO QUÁI VẬT
15:35:00FAST & FURIOUS 7 : QUÁ NHANH QUÁ NGUY HIỂM 7
17:55:00THE SPY WHO DUMPED ME : BẠN TRAI CŨ TÔI LÀ ĐIỆP VIÊN
20:00:00AVENGERS: INFINITY WAR : BIỆT ĐỘI SIÊU ANH HÙNG: CUỘC CHIẾN VÔ CỰC
22:35:00LIFE OF PI : CUỘC ĐỜI CỦA PI
Lịch phát sóng Fox Movies 18/8/2019