nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 18/7/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 18/7/2019
01:40:00REPRISAL : TRẢ THÙ
03:20:00IN DARKNESS : TRONG BÓNG TỐI
05:05:00COLLEGE ROAD TRIP : CHUYẾN ĐI TỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC
06:35:00THE SPONGEBOB MOVIE: SPONGE OUT OF WATER : SPONGEBOB: ANH HÙNG LÊN CẠN
08:15:00CENTRAL INTELLIGENCE : ĐIỆP VIÊN KHÔNG HOÀN HẢO
10:10:00IRON MAN : NGƯỜI SẮT
12:20:00THE PACIFIER : VÚ EM BẤT ĐẮC DĨ
14:00:00THE GAMBLER : GIÁO SƯ CỜ BẠC
15:55:00TOMB RAIDER : KẺ CƯỚP LĂNG MỘ: HUYỀN THOẠI BẮT ĐẦU
17:55:00ROBOCOP (2014) : CẢNH SÁT NGƯỜI MÁY
20:00:00EARLY RELEASE : RA TÙ SỚM
21:40:00DRACULA UNTOLD : DRACULA: HUYỀN THOẠI CHƯA KỂ
23:20:00MAN WHO KILLED HITLER AND THEN THE BIG FOOT : NGƯỜI TIÊU DIỆT HITLER VÀ VI-RÚT CHÂN TO
Lịch phát sóng Fox Movies 18/7/2019