nGày 14/10/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 18/6/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 18/6/2019
01:40:00THE VISIT : CHUYẾN THĂM VIẾNG KINH HOÀNG
03:20:00FLUBBER : CHẤT DẺO BAY
05:00:00BAD MOMS : NHỮNG BÀ MẸ “NGOAN”
06:40:00BEYOND SKYLINE : VÙNG TRỜI DIỆT VONG
08:30:00Diana: In Her Own Words : DIANA: TỰ THUẬT
10:30:00HUNTER KILLER : MẬT VỤ GIẢI CỨU
12:35:00EUPHORIA : LỜI CHÀO TẠM BIỆT
14:20:00DADDY’S HOME : BỐ NGOAN, BỐ HƯ
16:00:00THE DAY AFTER TOMORROW : NGÀY KINH HOÀNG
18:10:00PIXELS : ĐẠI CHIẾN PIXELS
20:00:00TOMB RAIDER : KẺ CƯỚP LĂNG MỘ: HUYỀN THOẠI BẮT ĐẦU
22:05:00HOTEL ARTEMIS : KHÁCH SẠN TỘI PHẠM
23:45:00RIDE ALONG 2 : CỚM TẬP SỰ 2
Lịch phát sóng Fox Movies 18/6/2019