nGày 05/12/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 18/5/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 18/5/2019
02:00:00FAST & FURIOUS 6 : QUÁ NHANH QUÁ NGUY HIỂM 6
04:15:00CAPTAIN PHILLIPS : THUYỀN TRƯỞNG PHILLIPS
06:30:00THE LOST CITY OF Z : THÀNH PHỐ VÀNG ĐÃ MẤT
08:50:006 BELOW: MIRACLE ON THE MOUNTAIN : ÂM SÁU ĐỘ: PHÉP MÀU TRÊN NÚI TUYẾT
10:30:00THE GAMBLER : GIÁO SƯ CỜ BẠC
12:25:00OVERDRIVE : SIÊU TỐC ĐỘ
14:05:00ANT-MAN AND THE WASP : NGƯỜI KIẾN VÀ CHIẾN BINH ONG
16:10:00MALEFICENT : TIÊN HẮC ÁM
17:55:00DIE HARD 2 : ĐƯƠNG ĐẦU THỬ THÁCH 2
20:00:00FINAL SCORE : TRẬN BÓNG KINH HOÀNG
21:50:00FAST AND FURIOUS : QUÁ NHANH QUÁ NGUY HIỂM 4
23:40:00THE LOST CITY OF Z : THÀNH PHỐ VÀNG ĐÃ MẤT
Lịch phát sóng Fox Movies 18/5/2019