nGày 20/01/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 18/5/2018

Lịch phát sóng Fox Movies 18/5/2018
02:00GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 2 : VỆ BINH DẢI NGÂN HÀ PHẦN 2
04:20THE INFILTRATOR : KẺ NẰM VÙNG
06:30PIRATES OF THE CARIBBEAN: SALAZAR’S REVENGE : CƯỚP BIỂN VÙNG CA-RI-BÊ: SALAZAR BÁO THÙ
08:45FREAKY FRIDAY : NGÀY THỨ SÁU KỲ QUÁI
10:30GHOST TOWN : THỊ TRẤN MA
12:20INDIANA JONES AND THE TEMPLE OF DOOM : INDIANA JONES VÀ NGÔI ĐỀN TÀN KHỐC
14:25SNATCHED : BẮT CÓC
16:00ELIMINATORS : ĐỘI THANH TRỪNG
17:40THE AMAZING SPIDER-MAN : NGƯỜI NHỆN SIÊU ĐẲNG
20:00THE AMAZING SPIDER-MAN 2 : NGƯỜI NHỆN SIÊU ĐẲNG PHẦN 2
22:25THIS MEANS WAR : CUỘC CHIẾN TÌNH YÊU

 

Lịch phát sóng Fox Movies 18/5/2018