nGày 16/07/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 18/4/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 18/4/2019
00:35:00AVENGERS: AGE OF ULTRON : BIỆT ĐỘI SIÊU ANH HÙNG: ĐẾ CHẾ ULTRON
03:00:00DETROIT : BẠO LOẠN TẠI DETROIT
05:25:00PREDATOR 2 : DÃ THÚ 2
07:20:00SPIDER-MAN : NGƯỜI NHỆN
09:25:00KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE : MẬT VỤ KINGSMAN 2: TỔ CHỨC HOÀNG KIM
11:45:00BLACK PANTHER : CHIẾN BINH BÁO ĐEN
14:05:00KUNG FU PANDA 3 : GẤU TRÚC KUNGFU 3
15:45:00TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES : NINJA RÙA
17:30:00MAZE RUNNER: THE DEATH CURE : GIẢI MÃ MÊ CUNG: LỐI THOÁT TỬ THẦN
20:00:00JURASSIC WORLD : THẾ GIỚI KHỦNG LONG
22:10:00TERMINATOR GENISYS : KẺ HỦY DIỆT: THỜI ĐẠI GENISYS
00:00:00TOMB RAIDER : KẺ CƯỚP LĂNG MỘ: HUYỀN THOẠI BẮT ĐẦU
02:05:00STEALTH : PHI ĐỘI TÀNG HÌNH
04:10:00NATIONAL TREASURE: BOOK OF SECRETS : KHO BÁU QUỐC GIA: CUỐN SÁCH BÍ MẬT
06:20:00TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES : NINJA RÙA
08:05:00AVENGERS: AGE OF ULTRON : BIỆT ĐỘI SIÊU ANH HÙNG: ĐẾ CHẾ ULTRON
10:30:00NATIONAL TREASURE : KHO BÁU QUỐC GIA
12:45:00FANTASTIC FOUR: RISE OF THE SILVER SURFER : BỘ TỨ SIÊU ĐẲNG 2: NGƯỜI BẠC TẤN CÔNG
14:25:00BOYKA: UNDISPUTED : BOYKA: QUYẾT ĐẤU
16:00:00THE ROCK : NHÀ TÙ ĐÁ
18:20:00WILDLING : QUÁI THÚ RỪNG SÂU
20:00:00KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE : MẬT VỤ KINGSMAN 2: TỔ CHỨC HOÀNG KIM
22:25:00SPIDER-MAN 2 : NGƯỜI NHỆN 2

 

Lịch phát sóng Fox Movies 18/4/2019