nGày 20/03/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 18/4/2018

Lịch phát sóng Fox Movies 18/4/2018
01:25SPARE PARTS : ĐỒ BỎ ĐI
03:25JUST LIKE HEAVEN : HỒN YÊU
05:05JACK THE GIANT SLAYER : JACK VÀ ĐẠI CHIẾN NGƯỜI KHỔNG LỒ
07:05THEIR FINEST : ĐIỀU CAO QUÝ NHẤT
09:10DEATH AT A FUNERAL : CHẾT CŨNG KHÔNG YÊN
10:50INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE : NGÀY ĐỘC LẬP: TÁI CHIẾN
12:55UNDERWORLD: AWAKENING : THẾ GIỚI NGẦM: THỨC TỈNH
14:30GIFTED : CÔ BÉ THẦN ĐỒNG
16:15RESIDENT EVIL: RETRIBUTION : VÙNG ĐẤT QUỶ DỮ: BÁO THÙ
17:55THE BFG : CHUYỆN CHƯA KỂ Ở XỬ SỞ KHỔNG LỒ
20:00SPIDER-MAN 2 : NGƯỜI NHỆN 2
22:15THE ROCK : NHÀ TÙ ĐÁ

 

Lịch phát sóng Fox Movies 18/4/2018