26 October, 2020

Lịch phát sóng Fox Movies 18/10/2020

01:05:00 THE HUMMINGBIRD PROJECT : DỰ ÁN CHIM RUỒI
03:00:00 EVIL INTENT : ÂM MƯU THÂM ĐỘC
04:35:00 JUVENILES : VỊ THÀNH NIÊN
06:05:00 ALIEN: RESURRECTION : SINH VẬT NGOÀI HÀNH TINH: HỒI SINH
07:55:00 UP : VÚT BAY
09:35:00 THOR: THE DARK WORLD : THOR: THẾ GIỚI BÓNG TỐI
11:30:00 LUCKY DAY : NGÀY MAY MẮN
13:15:00 PIRATES OF THE CARIBBEAN: AT WORLD’S END : CƯỚP BIỂN VÙNG CARIBÊ 3: NƠI TẬN CÙNG THẾ GIỚI
16:05:00 THE DROP : PHI VỤ RỬA TIỀN
17:55:00 MALEFICENT: MISTRESS OF EVIL : TIÊN HẮC ÁM 2
20:00:00 ROBOCOP (2014) : CẢNH SÁT NGƯỜI MÁY
22:05:00 22 JUMP STREET : SỐ 22 PHỐ JUMP