29 September, 2020

Lịch phát sóng Fox Movies 17/9/2020

00:05:00 GHOST IN THE SHELL : VỎ BỌC MA
01:55:00 FIVE FEET APART : NĂM BƯỚC ĐỂ YÊU
03:55:00 ROGUE WARFARE : TRẬN CHIẾN Ở ROGUE
05:40:00 DISTURBING THE PEACE : GÂY RỐI
07:15:00 THE ADDAMS FAMILY (2019) : GIA ĐÌNH ADDAMS
08:45:00 INTO THE ASHES : VÀO ĐỐNG TRO TÀN
10:25:00 ZOMBIELAND : VÙNG ĐẤT THÂY MA
12:00:00 THE KARATE KID (2010) : CẬU BÉ KARATE
14:25:00 JACK REACHER: NEVER GO BACK : JACK REACHER 2: KHÔNG QUAY ĐẦU
16:30:00 BOOKSMART : HAI NÀNG MỌT SÁCH
18:10:00 SUPER SIZE ME 2: HOLY CHICKEN! : TÔI ƠI QUÁ CỠ RỒI 2: THỊT GÀ!
20:00:00 X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST : DỊ NHÂN: TRỞ VỀ QUÁ KHỨ
22:15:00 DON’T BREATHE : SÁT NHÂN TRONG BÓNG TỐI
23:50:00 THE GREAT WALL : TỬ CHIẾN TRƯỜNG THÀNH