nGày 18/11/2018

Lịch phát sóng Fox Movies 17/9/2018

Lịch phát sóng Fox Movies 17/9/2018
 • 00:00:00THE HITMAN’S BODYGUARD : VỆ SĨ SÁT THỦ
 • 02:00:00JONAH HEX
 • 03:30:00BATTLE LOS ANGELES : THẢM HỌA LOS ANGELES
 • 05:30:00ONE OF US : MỘT TRONG SỐ CHÚNG TA
 • 07:00:00PILGRIMAGE : CUỘC HÀNH HƯƠNG
 • 08:40:00TOMORROWLAND : THẾ GIỚI TƯƠNG LAI
 • 10:55:00NATIONAL TREASURE : KHO BÁU QUỐC GIA
 • 13:10:00MALEFICENT : TIÊN HẮC ÁM
 • 14:55:00CLOUDY WITH A CHANCE OF MEATBALLS : TRỜI NHIỀU MÂY VỚI CƠ HỘI CÓ THỊT VIÊN
 • 16:30:00BOYKA: UNDISPUTED : BOYKA: QUYẾT ĐẤU
 • 18:05:00WHY HIM? : BỐ VỢ ĐỐI ĐẦU CHÀNG RỂ
 • 20:00:00THE MAN WITH THE IRON HEART : NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÓ TRÁI TIM SẮT ĐÁ
 • 22:05:00CAPTAIN PHILLIPS : THUYỀN TRƯỞNG PHILLIPS
Lịch phát sóng Fox Movies 17/9/2018