26 November, 2020

Lịch phát sóng Fox Movies 17/8/2020

00:20:00 HOT TUB TIME MACHINE 2 : BỒN TẮM THỜI GIAN 2
01:55:00 10 MINUTES GONE : 10 PHÚT SỐNG CÒN
03:35:00 SPY INTERVENTION : KHI ĐIỆP VIÊN CAN THIỆP
05:15:00 THE ANGRY BIRDS MOVIE : NHỮNG CHÚ CHIM GIẬN DỮ
06:55:00 IRON MAN 2 : NGƯỜI SẮT 2
09:05:00 THE AVENGERS : BIỆT ĐỘI SIÊU ANH HÙNG
11:30:00 THE LION KING (2019) : VUA SƯ TỬ (2019)
13:35:00 KILLERMAN : KẺ GIẾT NGƯỜI
15:30:00 THE CHRONICLES OF NARNIA: PRINCE CASPIAN : BIÊN NIÊN SỬ NARNIA: HOÀNG TỬ CASPIAN
18:05:00 22 JUMP STREET : SỐ 22 PHỐ JUMP
20:00:00 VIVARIUM : CHỖ SỐNG
21:45:00 GHOSTBUSTERS (2016) : BIỆT ĐỘI SĂN MA (2016)
23:45:00 IRON MAN 2 : NGƯỜI SẮT 2