nGày 19/02/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 17/7/2018

Lịch phát sóng Fox Movies 17/7/2018
 • 01:00:00OVERDRIVE : SIÊU TỐC ĐỘ
 • 02:40:00THE LAST CASTLE : PHÁO ĐÀI CUỐI CÙNG
 • 04:55:00THE TOURIST : DU KHÁCH BÍ ẨN
 • 06:45:00CARRIE
 • 08:30:00ASSASSIN’S CREED : SÁT THỦ BÓNG ĐÊM
 • 10:30:00THE CIRCLE : VÒNG XOAY ẢO
 • 12:25:00SINGULARITY : DỊ ĐIỂM CÔNG NGHỆ
 • 14:05:00WORLD WAR Z : THẾ CHIẾN Z
 • 16:05:00GHOST TOWN : THỊ TRẤN MA
 • 17:55:00TOTAL RECALL : TRUY TÌM KÝ ỨC
 • 20:00:00TRANSFORMERS : RÔ BỐT ĐẠI CHIẾN
 • 22:30:00OVERDRIVE : SIÊU TỐC ĐỘ
Lịch phát sóng Fox Movies 17/7/2018